Letni zbor članov Tenis kluba Hrastnik

20. 03. 2015

Aktualno

vabimo vas,  da se udeležite rednega letnega zbora Tenis kluba Hrastnik, ki bo v petek, 27.3.2015 ob 17. uri,  v dvorani RCR centra Hrastnik (pri trgovini SPAR).

 

DNEVNI  RED:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev organov zbora članov

- delovnega predsedstva

- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

- verifikacijske komisije

3.Potrditev dnevnega reda

4.Poročila o delovanju društva v letu 2014

- poročilo predsednika o delu upravnega odbora in aktivnostih društva

- poročilo blagajnika o finančnem poslovanju društva v letu 2014 - bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

- poročilo nadzornega odbora

5. Razprava po poročilih

6. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2014

7. Potrditev poročila nadzornega odbora

8. Predstavitev in potrditev programa dela društva za leto 2015

9. Beseda gostov

10. Vprašanja in pobude

 

Prosimo, da se zaradi zagotavljanja sklepčnosti zbora društva udeležite.

 

Vljudno vabljeni!

predsednik Tenis kluba Hrastnik

            Samo Kreže