ZBOR ČLANOV TENIS KLUBA HRASTNIK

27. 03. 2018

Aktualno

VABILO

Na podlagi zakona o društvih, 16. člena statuta tenis kluba hrastnik in sklepa UO vas

VABIMO NA ZBOR ČLANOV

ki bo v PETEK, 30. MARCA 2018, OB 18. uri v prostorih

PIZZERIJE RONDO HRASTNIK (POD SPAROM)                               

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev organov za vodenje in delo zbora članov:

- delovnega predsednika

- verifikacijske komisije

- zapisnikarja in dveh overovateljev

  1. Poročilo predsednika
  2. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju v letu 2017
  3. Poročilo nadzornega odbora
  4. Razprava o poročilih za leto 2017 in potrditev letnega poročila 2017
  5. Volitve organov društva – upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije za mandatno obdobje 2018-2022
  6.  Predstavitev in potrditev programa dela društva za leto 2018
  7. Nagovor gostov
  8. Vprašanja in pobude

 

Pričakujem vašo udeležbo ter aktivno sodelovanje.

Vljudno vabljeni!