Začetki tenisa v Hrastniku

Prvo igrišče za tenis v Hrastniku si je pred drugo svetovno vojno zgradil takratni direktor Rudnika Hrastnik, na njem pa so lahko igrali samo člani njegove družine, ter osebni prijatelji. Okrog leta 1960 je bilo zgrajeno manjše teniško igrišče pri današnji glasbeni šoli, kjer so nekaj časa igrali tenis v času poletnih počitnic. Žal se je v teh letih na teniško igro gledalo kot na igro gospodov in intelektualcev, kar se ni ujemalo s takratnim družbenim okoljem, zato do razvoja tenisa ni prišlo.

Želja po igranju tenisa je v Hrastniški dolini kljub temu tlela, in leta 1986 je bil ustanovljen iniciativni odbor, ki mu je 28. 6. 1989 uspelo klub tudi uradno ustanoviti. Tenis klub Hrastnik v letu 2014 praznuje 25 let obstoja. 

S pomočjo lokalnega gospodarstva in podporo občine se je pričelo z izgradnjo štirih igrišč, katerih uradna otvoritev je bila 23. 6. 1990. V letu 1993 so bile zgrajeni novi klubski prostori z garderobami, sanitarijami, skladiščem in prostorom za izvajanje klubske dejavnosti. Ker so bila igrišča prvotno obrnjena v smeri vzhod – zahod, je bilo to za igro v popoldanskem času precej moteče, zato smo igrišča v letu 2000 obrnili v pravilno smer sever - jug.